468x60 AdsSelamat Datang di blog saya.

Saya di sini akan membagi kepada anda semua tentang semua ilmu yang berbau permrograman. Baik pemrograman yang berbau web maupun yang berbau dekstop. Jadi, Selamat Menikmati :D

JAVA

Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995.

Active Server Page.NET (ASP.NET)

Active Server Pages .NET (sering disingkat sebagai ASP.NET) adalah kumpulan teknologi dalam Framework .NET untuk membangun aplikasi web dinamik dan XML Web Service (Layanan Web XML)

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop, atau biasa disebut Photoshop, adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek.

Hypertext Preprocessor

PHP: Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS.


PHP 5.3.9

0 komentar

Tim PHP merilis PHP versi 5.3.9 beberapa bulan yang lalu, Januari--2012. Rilis ini berfokus pada peningkatan stabilitas cabang 5.3.X PHP dan perbaikan bug lebih dari 90, termasuk sudut pandang keselamatan.
PHP 5.3.9 memperbaiki cacat keamanan yang dapat memungkinkan penolakan layanan (DOS), yang dipresentasikan pada konferensi Eropa pada pembajakan (Chaos Komunikasi Kongres).
Kerentanan ini mempengaruhi beberapa platform pengembangan Web yang kritis, termasuk ASP.NET dan PHP. Cacat dapat memungkinkan penyerang untuk membuat hash tabrakan, mengakibatkan konsumsi yang memori besar di prosessor.
Sekarang, dengan menetapkan max_input_vars direktif untuk nilai cukup rendah, menjadi hampir mustahil untuk mengirim parameter yang dapat memicu masalah ini.
Lain lubang keamanan tetap yang dapat menyebabkan penolakan layanan juga berhubungan dengan suatu overflow integer saat mengolah data dari header EXIF dalam file JPEG.
Selain perbaikan keamanan, versi ini mencakup beberapa perangkat tambahan dan perbaikan beberapa bug termasuk perubahan dalam modul SAPI FPM, perbaikan bug untuk mysqlnd, pengumpulan temp dan manajemen memori.
PHP menyarankan pengguna untuk memperbarui versi PHP mereka.
PHP 5.4.0, sementara itu, naik oleh RC 5 dari 7 Januari. Daftar semua perubahan di ChangeLog untuk PHPsumber : http://kodephp.com/2012/01/20/php-rilis-versi-5-3-9/

Cara Memasang Burung Twitter di Blog

2 komentar

Cara Memasang Burung Twitter Di Blog. Sobat mungkin sering liat blog orang lain yang suka ada burung twitter terbang di blognya, sebenernya membuatnya sih gampang tapi fungsinya selain memperbanyak mengikuti/follower di twitter kita semakin terkenal juga hehehe kurang lebih seperti itu.

1. Masuk ke blog sobat.
2. Klik Rancangan - Elemen Laman - Tambah Gadget - Pilih HTML/Javascript.
3. Masukan Script dibawah ini :


<!-- floating twitter Bird -->
<script type="text/javascript" src="http://tateluproject.googlecode.com/files/tripleflap.js"></script>
<script type="text/javascript">
var birdSprite="http://2.bp.blogspot.com/-7doZyLsr9yI/TqNtUCClP4I/AAAAAAAAAF8/ld0bdD3WWj8/s1600/burung+twitter+terbang.png";
var targetElems=new Array("img","hr","table","td","div","input","textarea","button","select","ul","ol","li","h1","h2","h3","h4","p","code","object","a","b","strong","span");
var twitterAccount = "http://twitter.com/herul02";
var tweetThisText = "Twitter - UserID http://bloggerpeer.blogspot.com/";
tripleflapInit();
</script>


4. Klik Simpan/Save - Selesai

*)Ganti username yang berwarna merah dengan username twitter sobat. Selamat Mencoba

34 Ciri Pelajar Cemerlang

0 komentar

1. Optimistik 
Pelajar yang cemerlang sentiasa yakin pada potensi diri sendiri untuk bolehmenempah kejayaan dalam pendidikan. Keyakinan ini akan memberi suntikansemangat dalaman pada diri anda sendiri. Katakan 'aku BOLEH!'
2. Jangan bersikap pesimistikPelajar cemerlang tidak bersikap pesimistik iaitu sentiasa putus harapan danmengalah sebelum mula berjuang. Jangan lemahkan semangat anda sendiri.Jangan meramalkan kekalahan sebelum mula berperang. Kalau anda tidakmencuba maka kekalahan sebenarnya sudah pasti dalam tangan. Belum cubabelum tahu.
3. Kesadaran Memikul Tanggung Jawab  
Pelajar yang cemerlang mempunyai kesedaran dan kesediaan untuk memikultanggungjawab sebagai seorang pelajar yang menjadi harapan agama,bangsa, negara, keluarga dan masyarakat pada masa akan datang. Maruahkeluarga, masyarakat dan negara pada masa akan datang bergantung padagenerasi remaja masa kini. Pelajar yang cemerlang ialah pelajar yang sedarhakikat ini. Pelajar yang menyedari hakikat ini sudah pasti akan berusahalebih gigih agar matlamat tersebut tercapai.
4. Tumpuan sepenuh hati
Pelajar yang cemerlang memerikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaransemasa mengikuti pengajaran guru di kelas. Sikap main-main sambil belajaradalah sikap pelajar yang kurang berjaya. Pelajar yang suka bermain-maindalam kelas semasa guru mengajar adalah pelajar yang bakal menjadi orangyang dipermainkan oleh golongan 'terpelajar' pada suatu masa kelak. Malahlebih malang kalau suatu hari nanti mereka dipermainkan oleh golongan tidakterpelajar seperti mereka sendiri.

5. Mulakan dari awal 
Pelajar yang cemerlang membuat persediaan awal apabila akan menghadapipeperiksaan tidak kira sama ada ujian bulanan, peperiksaan penggal ataupeperiksaan yang sebenarnya. Persediaan awal akan membezakan pelajaryang berjaya dengan yang gagal. Persediaan awal ini termasuklahmengadakan ulangkaji, berbincang dengan rakan-rakan, meminta nasihatguru, meneliti buku-buku model jawapan dan sebagainya lagi. Jangan jadi'bidan terjun' ke dewan peperiksaan.
 
6.  Sentiasa  bersedia 
Pelajar yang cemerlang sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi sebarangbentuk ujian atau peperiksaan yang bakal diadakan oleh pihak sekolah (ujianbulanan, peperiksaan penggal) atau oleh pihak kementerian (peperiksaanyang sebenarnya). Pelajar yang berjaya ialah pelajar yang sanggup danmampu menghadapi peperiksaan bila-bila masa sahaja. Bersediakah andaandainya peperiksaan diadakan esok? Pelajar cemerlang akan berkata 'Ya!'Kalau anda peminat 'The Rock' anda akan berkata 'Just bring it on..!'
 
7.  Lengkapkan peralatan
Pelajar yang cemerlang menyediakan keperluan peralatan belajar yangmencukupi seperti buku-buku rujukan, buku latihan, alat-alat tulis, nota-notaringkas, dan sebagainya lagi. Semangat sahaja tidak mencukupi untukmencapai kejayaan. Kelengkapan yang tidak cukup akan menyusahkanpembelajaran dan mungkin memanaskan hati anda atau melemahkan semangat untuk terus belajar. Coba bayangkan, anda ingin basuh tangan selepas  makan  tetapi  tiad a air. Tidak kah anda  rasa  'bengang'?
 
8. Tepati waktu belajar
Pelajar yang cemerlang menepati waktu belajar yang telah ditetapkan olehpihak sekolah seperti datang ke sekolah dalam waktu yang ditetapkan danpulang hanya setelah dibenarkan. Ini akan melatih pelajar menjadi seorangyang berdisiplin. Apabila sikap disiplin telah tersemai dalam jiwa pelajar,maka mudahlah bagi pelajar untuk mendisiplinkan diri dalam pembelajaran.
 
9. Dapatkan bantuan guru
Pelajar yang cemerlang mendapatkan bantuan guru atau kawan-kawansekelas yang lain apabila gagal mengikuti kelas di atas sebab-sebab tertentu.Misalnya apabila pelajar sakit dan tidak dapat hadir ke kelas, pelajar perlulahmendapatkan bantuan kawan-kawan untuk mendapatkan nota-notapelajaran, atau mendapatkan penerangan guru bagi pelajaran yang telahtertinggal itu.
 
10. Hormati guru
 Pelajar yang cemerlang sentiasa menghormati guru sama ada semasa gurusedang mengajar di dalam kelas atau sewaktu berada di luar kelas. Guruadalah sumber ilmu. Oleh itu sentiasalah menghormati guru yangmemberikan kita ilmu.
 
11. Bersoal jawab dengan guru 
Pelajar yang cemerlang bersoal-jawab dengan guru untuk memahamipelajaran yang telah diajar. Malah ahli falsafah Yunani yang terkenal bernamaSocrates pernah berkata 'carilah ilmu pengetahuan dengan cara bersoal- jawab'.
 
12. Beri pandangan membina 
Pelajar yang cemerlang sering memberi pandangan dan pendapat dalamproses pembelajaran. Ini kerana dengan cara memberikan pandangan, rakan-rakan pelajar dan pelajar sendiri akan semakin memahami pelajaran tersebut.Amalan ini juga dapat melatih dan mengasah daya ketajaman pemikiran pelajar.
13. Berbncang dengan rakan 
Pelajar yang cemerlang sering berbincang dengan rakan-rakan tentangpelajaran yang telah dipelajari. Ini biasanya dilakukan dalam kelas-kelasperbincangan, kelas tambahan atau dalam kumpulan studi. Perbincanganakan memantapkan lagi kefahaman terhadap sesuatu pelajaran.
14. Siapkan tugasan yang  diberi 
Pelajar yang cemerlang menyiapkan tugasan yang telah diberi oleh guru samaada kerja dalam kelas atau kerja rumah, dalam tempoh yang ditetapkan olehguru berkenaan. Pelajar yang berjaya adalah pelajar yang sering menyiapkantugasan yang diberikan oleh guru mereka.
 
15. Tubuhkan kumpulan studi
Pelajar yang cemerlang mengadakan kumpulan perbincangan (study group)bersama rakan-rakan yang mempunyai visi dan agenda yang sama iaitukejayaan dalam peperiksaan. Tapi jangan tubuhkan kumpulan studi yangakhirnya menjadi kumpulan bersembang! Carilah rakan-rakan yang ragin dangigih. Tinggalkan rakan-rakan yang hanya suka temberang.
 
16.  Sering masuk perpustakaan 
Pelajar yang cemerlang menjadikan perpustakaan sekolah dan perpustakaanyang lain sebagai gedung ilmu pengetahuan untuk dikunjungi danmendapatkan buku-buku untuk dipinjam. Perpustakaan adalah gedung ilmu. Perpustakaan juga adalah tempat yang sangat sesuai untuk anda mentelaahpelajaran.
 
17. Baca akhbar
Pelajar yang cemerlang membaca akhbar atau majalah-majalah akademikuntuk mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan. Secara khususnya inimerujuk kepada isu-isu am dan rencana ilmiah dan bukan ruangan gossip atau artis.
 
18. Menonton rangcangan yang sesuai 
Pelajar yang cemerlang menonton rancangan televisyen yang sesuai untukmendapatkan pengetahuan seperti Rancangan Pendidikan, Berita dan lain-lainlagi. Antara lain adalah rencana pengetahuan (seperti 'Discovery') dan beritasemasa.
 
19. Lakukan peperiksaan kendiri
 Pelajar yang cemerlang mengadakan ujian dan peperiksaan kendiri (sendiri)seperti dibuat dalam peperiksaan sebenarnya, untuk dijadikan sebagaipengukuhan pembelajaran. Pelajar juga perlu menganggapkan ujian danpeperiksaan yang diambil itu adalah ujian dan peperiksaan yang sebenarnya.Jika gagal bererti anda gagal dalam peperiksaan yang sebenar. Melakukanpeperiksaan kendiri samalah seperti masuk ke klinik. Anda akan diberi tahutentang 'penyakit' anda (kelemahan-kelemahan anda). Selepas itu, pandai-pandailah cari ubatnya.
 
20. Sediakan jadual waktu
 Pelajar yang cemerlang menyediakan jadual waktu untuk merancangpembelajaran pelajar di luar sekolah. Minta nasihat guru atau abang-abangyang berpengalaman untuk mendapatkan corak jadual yang sesuai danefektif. Jadual ini mestilah dipatuhi.
 
21. Sertai ceramah motivasi
 Pelajar yang cemerlang mengikuti ceramah-ceramah motivasi yang diadakanuntuk melahirkan semangat dan keyakinan diri.
 
22. Sertai seminar peperiksaan
Pelajar yang cemerlang mengikuti seminar-seminar peperiksaan yangdiadakan bagi memahami teknik-teknik menjawab soalan peperiksaan.Sertainya seminar-seminar yang dikendalikan oleh orang yang pakar dalambidang masing-masing. Selain daripada pengalaman, anda juga mungkinmenerima pelbagai tips dan petua berguna.
 
23. Beli buku rujukan 
Pelajar yang cemerlang membeli buku-buku rujukan yang sesuai. Ini dapatmemantapkan persediaan pelajar. Minta bantuan guru untuk mendapatkansenarai buku-buku rujukan pilihan untuk subjek-subjek tertentu. Ingatpepatah Inggeris, "Don't judge the book by its cover." Buku yang kelihatancantik menawan tidak semestinya baik. Hanya guru yang lebih memahamikualiti sesuatu buku rujukan.
 
24. Masuk kelas tuisyen
Pelajar yang cemerlang mengikuti kelas-kelas tuisyen untuk menambahkanlagi pengalaman dan kecekapan pelajar dalam pelajaran.
 
25. Lawatan ke pameran buku
Pelajar yang cemerlang mengadakan lawatan ke pameran-pameran bukuyang diadakan. Kalaupun anda tidak membeli, sekurang-kurangnya jiwa andaakan hampir pada buku dan ilmu. Jika anda selalu menziarah sumber ilmu,ilmu itu pula akan sering menziarahi anda. Kalau anda masuk ke kedaiminyak wangi, keharumannya akan terlekat juga. Kalau anda masuk kekandang najis... (fikirlah sendiri)
26.  Sertai  kokurikulum  sekolah
 Pelajar yang cemerlang menyertai pelbagai aktiviti sekolah secara aktif dalamkokurikulum. Badan yang cergas akan menghasilkan otak yang sihat. Otakyang sihat pula akan melahirkan pemikiran yang lancar. Otak yang berkaratakan melahirkan pemikiran yang lembab.

27. Sanggup manghadapi cabaran 
Pelajar yang cemerlang perlu sanggup menghadapi cabaran luaran yanghebat yang sering cuba mengganggu penumpuan pelajar pada pelajaran ataucuba mengurangkan minat pelajar untuk belajar. Antara cabaran luaran yangdimaksudkan itu adalah hiburan, aktiviti sukan yang berlebihan, amalan sukamelepak dan membuang masa dan gangguan kawan-kawan yang sukamengajak pelajar melakukan perkara-perkara yang kurang berfaedah. Rayuankekasih atau buah hati juga kadangkala merupakan dugaan yang mahahebat. Pandai-pandailah membawa diri.

28. Jaga keselamatan diri
Pelajar yang cemerlang menjaga keselamatan diri dengan mengelakkansebarang bentuk bahaya yang dapat mengancam tubuh fizikal pelajar.Misalnya, jangan bermain dengan api, elektrik atau mercun. Bayangkanlah jika pelajar kehilangan jari tangan kanan dalam kemalangan.

29. Jaga kesihatan fizikal
Pelajar yang cemerlang menjaga kesihatan tubuh badan dengan caramenghindari sebarang bentuk penyakit. Makan makanan yang berzat.Kurangkan makanan ringan atau 'junk-food'. Hindari makan di gerai-geraiyang kotor atau membeli kueh-kueh yang terdedah tanpa ditutup. Janganberjaga sepanjang malam. Ini boleh menjejaskan kesihatan.

30. Makanan seimbang
Pelajar yang cemerlang menjaga dan mengawal pemakanan denganmemakan makanan yang seimbang. Ini akan menjamin kesihatan badan yangbaik dan otak yang dapat berfikir dengan lebih lancar. Pilih jenis makananyang sesuai untuk minda dan kesihatan tubuh badan.

31. Malu bertanya sesat jalan
Pelajar yang cemerlang tidak segan untuk menimba pengalaman daripadapelajar-pelajar yang telah berjaya dalam peperiksaan. Jadikan abang-abangdan kakak-kakak yang telah berjaya itu sebagai model atau contoh pelajarcemerlang. Perhatikan ciri dedikasi dan disiplin mereka dalam menghadapipeperiksaan. Pengalaman mereka yang telah berjaya itu sungguh berhargauntuk pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan.

32. Sembahyang
Pelajar yang cemerlang menjaga sembahyangnya. Bagi pelajar Islam,tunaikan sembahyang lima waktu seperti mana yang telah disyariatkan olehagama. Bagi pelajar bukan Islam yang lain, lakukan amalan ibadat agamamasing-masing.

33. Doa 
Pelajar yang cemerlang sentiasa berdoa dan mengharapkan pertolongandaripada Tuhan. Aspek kerohanian ini juga sama penting dengan aspek jasmani dan minda pelajar.

34. Tawakal
Pelajar yang cemerlang berserah diri kepada Tuhan dan tidak putus asa jikagagal. Apabila menghadapi kegagalan, berusahalah lagi dengan menjadikankegagalan itu sebagai iktibar dan panduan untuk lebih berjaya. Jadikansemua bentuk kegagalan sebagai pengukuh diri untuk mencari kejayaan yanglebih cemerlang

Bapak JAVA

0 komentar

James A. Gosling O.C., Ph.D. (lahir di dekat Calgary, Alberta, Kanada, 19 Mei 1955; umur 57 tahun) adalah seorang pengembang perangkat lunak, yang terkenal terutama sebagai bapak bahasa pemograman Java.

Pendidikan & Karir

Pada 1977, James Gosling menerima gelar B.Sc dalam Ilmu Komputer dari Universitas Calgary. Pada 1983, ia memperoleh gelar Ph.D dalam Ilmu Komputer dari Universitas Carnegie Mellon, dengan disertasi "The Algebraic Manipulation of Constraints". Ketika menyelesaikan program doktornya, ia menulis sebuah versi dari emacs (gosmacs), dan sebelum bergabung dengan Sun Microsystems ia membangun sebuah versi multi-prosesor Unix ketika kuliah di Universitas Carnegie Mellon, maupun sejumlah compiler dan mail systems.

Sejak 1984, Gosling bekerja untuk Sun Microsystems, dan umumnya dikenal sebagai pembuat bahasa pemograman Java.

Sejak kecil dia memang sangat tertarik dengan elektronika. Saat usia 12 tahun, orangtuanya mendapatinya berhasil membuat permainan tic tac toe dengan memanfaatkan komponen suku cadang telepon dan televisi. Melihat minat dan bakat tersebut, suatu ketika sahabat orangtuanya mengajak Gosling ke laboratorium komputer di Universitas Calgary. Saat itu usianya masih 14 tahun.

Sejak saat itulah ia lebih sering menghabiskan banyak waktu di laboratorium komputer daripada belajar di kelas. Lulus dari SMU, ia melanjutkan di Universitas Calgary. Saat menyelesaikan sarjana, ia mengembangkan editor teks Emacs, yang kelak menjadi editor teks yang paling banyak digunakan pada sistem operasi Unix. Kemudian ia mengambil pendidikan Master di Universitas Alberta sebelum melanjutkan program doktor di Universitas Carnegie Mellon di Pittsburgh. Ia memperoleh gelar Ph.D setelah berhasil mempertahankan tesisnya yang berjudul "The Algebraic Manipulation of Constraints" pada tahun 1983.

Ia segera bergabung dengan IBM selepas kuliah. Sayang hasil pekerjaannya tidak pernah diproduksi. Setahun kemudian, ia bergabung dengan Sun Microsystems hingga menjadi bagian Green Team untuk menjalankan projek rahasia Green Project. Berkat kemampuannya, kariernya segera melejit sehingga menduduki posisi Vice President (VP) Sun Microsystems dan Chief Technology Officer (CTO) SunĂ­s Developer Product. Saat ini, ia masih berkontribusi pada Real-Time Specification of Java dan peneliti di laboratorium Sun untuk software development tools. Selain menjadi arsitek bahasa pemrograman Java, ia juga membangun sistem akuisisi data satelit, multiprosesor untuk Unix, beberapa kompiler, mail system
dan insinyur utama pembuat windows manager NEWS (Network Extensible Windowing System).

Cara Memasang Widget Animasi Naruto Yang Keren dan Lucu di Blog

1 komentar

th gif Koleksi Gambar Animasi Bergerak Naruto GIF LengkapCara membuat animasi naruto bergerak di pojok Blog
Wah ,, kembali lagi neh saya mencoba untuk mengshare kepada para sahabat semua mengenai cara membuat widget animasi bergerak di pojok blog. Namun pada kesempatan kali ini akan memberikan animasi animasi khusus seputar naruto. Hehehe.. maklum saya kan penggemar berat naruto, lagi pula animasi naruto dkk ini sangat keren dan menarik loh.. dan sangat pass jika di jadikan pernak pernik penghias blog anda.. nah dari pada berpanjang lebar, langsung saja saya berikan tips cara memasangnya.


Cara Memasang Widget Animasi Bergerak Naruto
 • Login ke dasbor blog anda
 • Pilih rancangan
 • Pilih Tambah Gadget
 • Pilih Html/Java Script
 • Lalu copy kode Html animasi yang anda ingin pasang di blog. Kodenya ada di bawah, anda bisa memilih sesuai keinginan anda.
 • Pastekan kode tadi di Html/java script tadi.
 • Simpan, dan selesai
Catatan !! anda bisa mengatur dimana anda ingin meletakan animasi tersebuat sesuai keinginan. Caranya dengan mengedit tulisan yang berwarna merah pada script tersebut.
bottom (bawah), top (atas), left ( kiri), right (kanan),
Contoh : jika anda ingin memasang di pojok kanan atas, berarti anda harus mengubahnya menjadi top dan right. Mudah bukan ? selamat mencoba :)

1.Jiraiya

<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/" target="_blank"><img border="0" src=" http://i446.photobucket.com/albums/qq182/kisot06/Naruto1%20gif/JiraiyaSummoned.gif" title="lihat lebih banyak animasi naruto bergerak". alt="kumpulan animasi naruto bergerak gif" /></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank" title="Cara Memasang Widget Animasi Naruto">Animasi Naruto</a></center></small></div>


2.Daidara

<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href="http://http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/" target="_blank"><img border="0" src="http://i1107.photobucket.com/albums/h385/bogel4/DeidaraBird.gif " title="lihat lebih banyak animasi naruto bergerak." /></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank" title="Cara Memasang Widget Animasi Naruto">Animasi Naruto</a></center></small></div>

3.kisame

<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/" target="_blank"><img border="0" src=" http://i446.photobucket.com/albums/qq182/kisot06/Akatsuki%20gif/KisameWater.gif" title="lihat lebih banyak animasi naruto bergerak." /></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank" title="Cara Memasang Widget Animasi Naruto">Animasi Naruto</a></center></small></div>

4.Kiba

<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/" target="_blank"><img border="0" src="http://i446.photobucket.com/albums/qq182/kisot06/Naruto1%20gif/KibaAkamaru.gif " title="lihat lebih banyak animasi naruto bergerak". alt="kumpulan animasi naruto bergerak gif" /></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank" title="Cara Memasang Widget Animasi Naruto">Animasi Naruto</a></center></small></div>

5.Akatsuki

<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/" target="_blank"><img border="0" src="http://th244.photobucket.com/albums/gg10/spider-man155/th_Akatsuki.gif " title="Kumpulan animasi Naruto bergerak gif" alt="cara memasang naruto bergerak gif" /></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank" title="Cara Memasang Widget Animasi Naruto">Animasi Naruto</a></center></small></div>

6.Sakura

<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/" target="_blank"><img border="0" src="http://i446.photobucket.com/albums/qq182/kisot06/Naruto1%20gif/Sakura2.gif " title="Kumpulan animasi Naruto bergerak gif" alt="cara memasang animasi naruto bergerak gif" /></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank" title="Cara Memasang Widget Animasi Naruto">Animasi Naruto</a></center></small></div>

7.Anggota akatsuki

<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/" target="_blank"><img border="0" src="http://pic60.picturetrail.com/VOL1698/12134860/21582353/355343009.jpg " title="Kumpulan animasi Naruto bergerak gif" alt="cara memasang animasi naruto bergerak gif" /></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank" title="Cara Memasang Widget Animasi Naruto">Animasi Naruto</a></center></small></div>

8.Tobi

<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/" target="_blank"><img border="0" src="http://pic60.picturetrail.com/VOL1698/12134860/21581772/355351427.jpg " title="Kumpulan animasi Naruto bergerak gif" alt="cara pasang animasi naruto bergerak gif di blog" /></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank" title="Cara Memasang Widget Animasi Naruto">Animasi Naruto</a></center></small></div>

9.Hinata

<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/" target="_blank"><img border="0" src=" http://i446.photobucket.com/albums/qq182/kisot06/Naruto1%20gif/HinatavsNaruto.gif" title="
Kumpulan animasi Naruto bergerak gif" alt="cara pasang animasi naruto bergerak gif di blog"  /></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank"
title="Cara Memasang Widget Animasi Naruto">Animasi Naruto</a></center></small></div>

10.Kisame

<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/" target="_blank"><img border="0" src=" http://pic60.picturetrail.com/VOL1698/12134860/21582353/355343066.jpg" title="lihat kumpulan Widget Animasi Naruto " alt="animasi beregerak naruto"/></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank" title="Cara Memasang Widget Animasi Naruto">Animasi Naruto</a></center></small></div>

11.Sarutobi

<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/" target="_blank"><img border="0" src="http://i446.photobucket.com/albums/qq182/kisot06/Naruto1%20gif/3rdHokage.gif " title="klik kumpulan Widget Animasi naruto " alt="animasi beregerak naruto"/></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank" title="Cara Memasang Widget Animasi Naruto">Animasi Naruto</a></center></small></div>

12.Sasori

<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/" target="_blank"><img border="0" src=" http://pic60.picturetrail.com/VOL1698/12134860/21582353/355343137.jpg" title="lihat lebih banyak animasi naruto bergerak." alt="animasi beregerak naruto"/></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank" title="Cara Memasang Widget Animasi Naruto">Animasi Naruto</a></center></small></div>

13.Sharinganth gif Koleksi Gambar Animasi Bergerak Naruto GIF Lengkap
<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href=" http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com " target="_blank"><img border="0" src=" http://th280.photobucket.com/albums/kk197/chanhonglok/naruto/th_gif.gif" title="lihat lebih banyak animasi naruto bergerak". alt="kumpulan animasi naruto bergerak gif" /></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank">Widget Animasi</a></center></small></div>

14.Deidara2


355343104 Koleksi Gambar Animasi Bergerak Naruto GIF Lengkap
<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href=" http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com " target="_blank"><img border="0" src=" http://pic60.picturetrail.com/VOL1698/12134860/21582353/355343104.jpg" title="Kumpulan animasi Naruto bergerak gif" alt="cara pasang animasi naruto bergerak gif di blog"  /></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank">Animasi Naruto</a></center></small></div>


15.Neji


<div style="position: fixed; bottom: 0px; left: 10px;width:130px;height:160px;"><a href=" http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com " target="_blank"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-1qdpGH_1fVU/Tz0Cib5fnjI/AAAAAAAAAJk/Iu9jXziYpNw/s1600/Neji-Naruto.gif " title="Kumpulan animasi Naruto bergerak gif" alt="cara pasang animasi naruto bergerak gif di blog"  /></a><small><center><a href="http://sharing-bagi-ilmu.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-widget-animasi-naruto.html" target="_blank">Animasi Naruto</a></center></small></div>

Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini :D

Kenapa harus PHP ?

0 komentar

Saya rasa sudah rahasia umum bahwa PHP ini meruapakn bahasa yg relatif mudah dipelajari, sehingga sangat cepat menjadi populer. Selain itu, saya sendiri ada beberapa alasan lain:
 • Murah karena memang banyak gratisannya. Softwarenya tinggal download. Belajarnya pun nggak usah beli buku :) karena resourcenya betebaran di internet
 • Mudah karena kalau butuh source code tinggal cari di internet. Code2nya hanya berupa file yg diletakkan di direktori.
   
   
 • Scalable. Walaupun gratis, PHP tidak murahan dan ecek2. PHP didukung oleh perusahaan2 besar, seperti IBM yang menyediakan perangkat keras ygsudah siap pakai untuk PHP. Kalau mau digunakan untuk aplikasi berat pun bisa, karena banyak perusahaan yg menawarkan server software untuk skala besar. Kita pun banyak melihat situs2 besar yg sudah menggunakan PHP.

Cara memasang Search Engine di Blog

0 komentar

Untuk membuat sebuah Search Engine pada sebuah blog, sebenarnya mudah karena sobat hanya membuatkan sedikit kode HTML, scriptnya seperti ini :


<form id="searchform" action="http://AlamatBlogAnda.blogspot.com/search" name="searchform" method="get">
<input id="s" value="" name="q" type="text"> <input id="searchsubmit" value="Search" type="submit"> </form>Yang perlu sobat perhatikan adalah tulisan yang saya cetak merah yaitu http://AlamatBlogAnda.blogspot.com/search, tulisan AlamatBlogAnda harus sobat ganti tentunya dengan alamat blog sobat yang ingin di pasangi seacrh engine, misalkan apabila di pasang untuk blog ini maka tulisan tersebut di ganti dengan http://kolom-tutorial.blogspot.com/search. Selain itu, ada juga yang bisa sobat ubah yaitu di bagian kode --> value="Search". Tulisan Search ini adalah tulisan yang akan muncul pada tombol search engine, apabila sobat ingin mengubahnya, silahkan ubah dengan keinginan, contoh : tulisan tersebut ingin di ubah menjadi Cari atau Go.

Sebagai contoh hasil dari search engine dari script diatas adalah seperti ini :

Atau seperti ini :

Atau juga seperti ini :

Etika Berbicara yang Baik

0 komentar

Berbicara memang sepele,tetapi jarang kita dapat berbicara sesuai etika yang baik.Berbicara yang enak di dengar dan mudah dipahami serta tidak melebar keluar topik pembicaraan.Sebenarnya seperti apa etika berbicara yang baik agar tidak melebar keluar topik ?

1.Fokus pada lawan bicara

Dengan fokus pada lawan bicara tentunya lawan bicara akan mudah mendapatkan maksud pembicaraan.Jangan sampai anda berpaling dari lawan bicara,karena topik akan pecah dan tidak jelas.

2.Menggunakan Suara yang baik

Suara yang baik tentunya disesuaikan dengan lawan pembicara.Apabila lawan pembicara adalah orang tua lanjut usia tentunya dengan lirih dan sopan.Sesuaikan lawan bicara,jangan sampai suara anda menyakitkan hati lawan bicara.

3.Jangan mengeluarkan perkataan yang tidak pantas

Lupakan dan jauhkan perkataan kotor dalam bicara anda.Perkataan kotor biasa akan merusak pembicaraan dengan lawan bicara.Kadang juga nyambung,tetapi efek dari perkataan kotor itu yang mencerminkan pribadi kita dimata lawan bicara.

4.Awali dan ahiri pembicaraan dengan senyuman

Senyuman dapat membuat lawan bicara kita tersapu malu dan baik kepada kita.Lawan bicara belum mengatakan sesuatu tetapi kita sudah memberikan sebuah hadiah yang enak dipandang mata yaitu ” senyuman ” .

5.Berjabat tangan sesudah pembicaraan

Dapat juga dengan berjabat tangan atau meletakkan tangan di atas dada sendiri sebagai isyarat anda menghargai orang lain sebagai mana anda menghargai diri sendiri.


Silahkan dicoba,hati-hati kalau anda jadi banyak teman ... :)

Kelebihan PHP

0 komentar

Beberapa kelebihan PHP dari bahasa pemrograman web, antara lain:
 1. 'Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya.'
 2. 'Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana - mana dari mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif mudah.'
 3. 'Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis - milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan.'
 4. 'Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak.'
 5. 'PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah system.

Sejarah PHP

0 komentar

Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page (Situs personal). PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted (FI), yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web.

Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP/FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber terbuka, maka banyak pemrogram yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP.

Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini, interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara signifikan.

Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada Juni 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP diubah menjadi akronim berulang PHP: Hypertext Preprocessing.

Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis interpreter PHP baru dan rilis tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak dipakai disebabkan kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi.

Pada Juni 2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek.

Kelebihan & Kekurangan JAVA

0 komentar

Versi awal Java ditahun 1996 sudah merupakan versi release sehingga dinamakan Java Versi 1.0. Java versi ini menyertakan banyak paket standar awal yang terus dikembangkan pada versi selanjutnya:

  

java.lang: Peruntukan kelas elemen-elemen dasar.
java.io: Peruntukan kelas input dan output, termasuk penggunaan berkas.
java.util: Peruntukan kelas pelengkap seperti kelas struktur data dan kelas kelas penanggalan.
java.net: Peruntukan kelas TCP/IP, yang memungkinkan berkomunikasi dengan komputer lain menggunakan jaringan TCP/IP.
java.awt: Kelas dasar untuk aplikasi antarmuka dengan pengguna (GUI)
java.applet: Kelas dasar aplikasi antar muka untuk diterapkan pada penjelajah web.

Kelebihan

    Multiplatform. Kelebihan utama dari Java ialah dapat dijalankan di beberapa platform / sistem operasi komputer, sesuai dengan prinsip tulis sekali, jalankan di mana saja. Dengan kelebihan ini pemrogram cukup menulis sebuah program Java dan dikompilasi (diubah, dari bahasa yang dimengerti manusia menjadi bahasa mesin / bytecode) sekali lalu hasilnya dapat dijalankan di atas beberapa platform tanpa perubahan. Kelebihan ini memungkinkan sebuah program berbasis Java dikerjakan diatas operating system Linux tetapi dijalankan dengan baik di atas Microsoft Windows. Platform yang didukung sampai saat ini adalah Microsoft Windows, Linux, Mac OS dan Sun Solaris. Penyebanya adalah setiap sistem operasi menggunakan programnya sendiri-sendiri (yang dapat diunduh dari situs Java ) untuk meninterpretasikan bytecode tersebut.

    OOP (Object Oriented Programming - Pemrogram Berorientasi Objek)
    Perpustakaan Kelas Yang Lengkap, Java terkenal dengan kelengkapan library/perpustakaan (kumpulan program program yang disertakan dalam pemrograman Java ) yang sangat memudahkan dalam penggunaan oleh para pemrogram untuk membangun aplikasinya. Kelengkapan perpustakaan ini ditambah dengan keberadaan komunitas Java yang besar yang terus menerus membuat perpustakaan-perpustakaan baru untuk melingkupi seluruh kebutuhan pembangunan aplikasi.

    Bergaya C++, memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman C++ sehingga menarik banyak pemrogram C++ untuk pindah ke Java. Saat ini pengguna Java sangat banyak, sebagian besar adalah pemrogram C++ yang pindah ke Java. Universitas-universitas di Amerika Serikat juga mulai berpindah dengan mengajarkan Java kepada murid-murid yang baru karena lebih mudah dipahami oleh murid dan dapat berguna juga bagi mereka yang bukan mengambil jurusan komputer.

    Pengumpulan sampah otomatis, memiliki fasilitas pengaturan penggunaan memori sehingga para pemrogram tidak perlu melakukan pengaturan memori secara langsung (seperti halnya dalam bahasa C++ yang dipakai secara luas).

Kekurangan

    Tulis sekali, jalankan di mana saja - Masih ada beberapa hal yang tidak kompatibel antara platform satu dengan platform lain. Untuk J2SE, misalnya SWT-AWT bridge yang sampai sekarang tidak berfungsi pada Mac OS X.

    Mudah didekompilasi. Dekompilasi adalah proses membalikkan dari kode jadi menjadi kode sumber. Ini dimungkinkan karena kode jadi Java merupakan bytecode yang menyimpan banyak atribut bahasa tingkat tinggi, seperti nama-nama kelas, metode, dan tipe data. Hal yang sama juga terjadi pada Microsoft .NET Platform. Dengan demikian, algoritma yang digunakan program akan lebih sulit disembunyikan dan mudah dibajak/direverse-engineer.

    Penggunaan memori yang banyak. Penggunaan memori untuk program berbasis Java jauh lebih besar daripada bahasa tingkat tinggi generasi sebelumnya seperti C/C++ dan Pascal (lebih spesifik lagi, Delphi dan Object Pascal). Biasanya ini bukan merupakan masalah bagi pihak yang menggunakan teknologi terbaru (karena trend memori terpasang makin murah), tetapi menjadi masalah bagi mereka yang masih harus berkutat dengan mesin komputer berumur lebih dari 4 tahun.